GYR spol. s r.o. | Možnosti spolupráce

Spolupráce

Naším zájmem je dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerství. Pokud se Vám naše produkty či služby líbí, kontaktujte nás. Zajistíme veškeré potřebné administrativní kroky, jako jsou povolení nebo známky, které jsou potřebné k co nejrychlejšímu uvedení všech videoloterijních terminálů do provozu a jejich bezproblémovému chodu.

Zahájení provozu

Provoz technického zařízení je možné zahájit ihned po vydání rozhodnutí ministerstva financí.

Potřebné dokumenty

K uzavření smlouvy budete potřebovat doklad o oprávnění disponovat s předmětným prostorem (nájemní smlouva, výpis z katastru), živnostenský list na činnost zde provozovanou (hostinská činnost). Dále je potřeba výpis z rejstříku trestů, seznam zodpovědných osob provozovny (minimálně 2 osoby) s podpisy, kolaudační rozhodnutí, že provozovna je hernou.